Original ukrainian souvenirs


Dish 'Buffalo'

630.00UAH

Dimension - 310x240x230

Add to Cart:

  • Shipping Weight: 2.1kg